Farliga hundraser

En del hundraser anses som farliga för omgivningen eftersom de anses vara för aggressiva. Många av dessa hundar används till kampsport och tränas till att bita. Pitbullterriern och olika blandrashundar kan ibland räknas hit. I Sverige är ingen ras förbjuden, utan man ser till varje individ och hur ägaren behandlar och uppfostrar den. I andra länder finns det däremot ett visst förbud att inneha vissa raser, t.ex de hundar som avlas med vargar.

I Danmark är t.ex pitbullterrier, amerikansk bulldogg, boerboer och amstaff förbjudna raser. Sammanlagt är det tolv raser som inte är tillåtna där.

Man ska vara på det klara med att ingen ras i grund och botten egentligen är farlig, men på grund av oansvariga ägare, utvecklas hundarna till argsinta varelser. De har nämligen egenskaper som är lätta att utveckla till något negativt, och detta utnyttjar vissa människor. Vissa hundraser avlas fram enbart för att vara aggressiva och det är inte bra.

Om man inte är van vid hundar och ska köpa en hund, bör man hålla sig ifrån de raser som just används som vakthundar eller har en starkt jaktinstinkt. Även herdehundar kräver mycket arbete och bör hanteras på rätt sätt. Dessa hundar behöver nämligen en stor mental stimulans, korrekt uppfostran och en stark ledare. Får den inte det, kan den utveckla ett oönskat beteende, oavsett om ägaren är snäll eller inte. En herdehund kan faktiskt bita folk oprovocerat när en person avlägsnar sig från en grupp andra personer. Anledningen är att hunden vill “samla in flocken” och är van att nafsa efter får eller djur som kommer på villovägar för att få in dem i gruppen igen. Det är alltså inget aggressivt beteende men en ren och skär instinkt som inte är särskilt trevlig om du blir biten.

Om din hund skadar någon på ett eller annat sätt, är det du som blir ansvarig för det och i värsta fall kan du bli fråntagen din hund eller den måste avlivas om den bits utan anledning.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *