Att adoptera en vuxen hund

I vissa fall kan man överväga att adoptera en hund från ett omplaceringshem. Det finns många sådana att besöka, och tyvärr finns det många hundar som har blivit illa behandlade eller övergivna av sina ägare. Dessa behöver då ett nytt, tryggt hem, ty många av dessa hundar mår inte bra, utan behöver kärlek och omvårdnad. Samtidigt måste man ta reda på så mycket som möjligt om var hunden kommer ifrån, vad den har upplevt och hur den beter sig innan man slår till.

Att skaffa en omplaceringshund innebär mindre jobb, eftersom den redan oftast är rumsren. Hunden är ju redan vuxen, men man kan få mycket annat jobb att ta itu med om hunden är rädd, ilsken eller har något annat psykiskt eller fysiskt problem som härstammar från dess förflutna.

En fördel är om man kan ta kontakt med den förre ägaren, i mån det är möjligt. Ställ i sådana fall så många frågor du kan om hunden för att bilda dig en uppfattning. Ta hellre reda på för mycket än för lite. Det innebär ytterligare påfrestning för hunden om du som ny ägare senare ångrar dig och lämnar tillbaka den igen, till hundhemmet. Den redan stressade hunden mår inte bra av ett flackande och farande till olika personer hela tiden. Adoptera helst inte en utländsk, hemlös hund i Sverige, om du inte är helt säker på hur det står till med den. De kan bära på sjukdomar eller problem som inte uppdagats när de förts in i landet. Även om du tycker synd om dem, kan du få problem om du inte har den informationen som krävs.

Försäkringar

Även om hunden är vuxen när du tar hand om den, måste den veterinärbesiktigas och få en försäkring precis som valpar får. Jourhemmen har tecknade försäkringar som de antingen tagit över av ägaren som lämnade hunden, eller som hemmen har tecknat på nytt när de tagit emot en hemlös hund som sedan blivit undersökt av veterinär.

Här följer några namn på seriösa hem för herrelösa hundar:

  • Hundstallet i Stockholm
  • Hundomplaceringsverksamheten i Kalmar

Det finns många, många fler runt om i landet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *